Serwis

Nasza firma oferuje profesjonalny serwis wszelkiego rodzaju sprzętu komputerowego i biurowego.

Specjalizujemy się zarówno w osbłudze klientów indywidualnych jak i firm.

 

Oferujemy:

 • Diagnozowanie i usuwanie usterek
 • Naprawa komputerów, laptopów, tabletów itp.
 • Ekspertyzy serwisowe dla ubezpieczycieli
 • Montaż nowego sprzętu i instalacja oprogramowania
 • Przebudowa i modernizacja starszych komputerów
 • Zabezpieczanie komputera przed wszelkimi zagrożeniami
 • Wymiana i naprawa matryc, płyt głownych i wszelkich innych części w laptopach
 • Czyszczenie i konserwacja komputerów PC, laptopów, drukarek itp.
 • Konfiguracja routerów i innych urządzeń sieciowych
 • Tworzenie domowych sieci przewodowych i bezprzewodowych
 • Odzyskiwanie utraconych danych
 • Porady i doradztwo
 • Dojazd do klienta

 

Oferta dla firm:

 • Opieka informatyczna - możliwość zawarcia umowy serwisowej
 • Szybka reakcja
 • Wdrażanie systemów sprzedaży i zarządzania firmą
 • Usuwanie wszelkich usterek systemowych i sprzętowych
 • Konfiguracja programów pocztowych
 • Projektowanie, rozbudowa i modernizacja sieci komputerowych (w tym serwerów)
 • Archiwizacja danych i systemy backup'u
 • Odzyskiwanie danych
 • Tworzenie i instalacja systemu kamer i monitoringu
 • Sprzedaż komputerów, części i oprogramowania systemowego, użytkowego oraz specjalnie przeznaczonego dla firm
 • Dojazd do firmy

REGULAMIN SERWISU

 

1. Oprogramowanie (włączając systemy operacyjne Windows) nie jest objęte warunkami gwarancji.

2. Serwis komputerowy nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych i programów. Klient dostarczający sprzęt do  serwisu zobligowany jest do sporządzenia kopii zapasowej danych.

3. W przypadku zgłoszeń serwisowych pozagwarancyjnych po upływie 45 dni roboczych może zostać naliczana opłata magazynowa w wysokości 1 zł netto dziennie.

4. Podany czas naprawy jest terminem orientacyjnym i może ulec niezapowiedzianej zmianie.

5. Każdy klient oddający sprzęt do serwisu jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem.
Oddając sprzęt do naprawy, dobrowolnie akceptuje powyższy regulamin, stanowiący zarazem umowę, na podstawie której świadczona jest usługa naprawy i ona reguluje prawa i obowiązki wynikające z tego tytułu.

Wszelkie inne postanowienia muszą być przedstawione w formie pisemnej i zaakceptowanie przez obie strony.